Vážený zákazník.

AKO SA TO ASI STALO ?

V dávnom praveku naši predkovia príležitostne pozorovali zvláštny jav, keď sa od blesku  zapálil nejaký strom. Nerozumeli tomuto zvláštnemu javu. Oheň ich možno aj ohrozoval. Báli sa ho. Ale oheň nielenže svietil ale aj vydával teplo. Hrial. Táto skutočnosť ho zaujala natoľko, že sa odvážil odlomiť prvý horiaci konár, zaniesol ho do jaskyne a tým, nevediac o tom , si ho privlastnil. Po čase sa ho naučil sám založiť. Oheň ho chránil tým, že plašil divokú zver, svietil si ním a … už sme pri tom…hrial sa pri ňom. Zistil ktoré materiály dobre horia a naopak, ktoré nehoria, ale vedia teplo udržať. Do kruhu naukladal skaly, doprostred založil oheň, všetko to umiestnil pod štrbinu v jaskyni , aby ho vzniknutý dym neudusil, a… ajhľa, prvý kachliar aj so svojím dielom bol na svete. MOŽNO SA TO STALO TAKTO.

Tým, že sa naši predkovia začali okolo ohňa združovať, hľadať  pri ňom ochranu, teplo, fascinovali ich jeho nádherné tvary plameňov, neskoršie i možnosť upravovať si na ňom potravu, sa stal pre nich nenahraditeľným  súpútnikom počas celej ich ďalšej existencie, vytvorilo sa u nich k ohňu veľmi silné puto, ktoré vo vedomí a podvedomí u ľudí trvá dodnes. Aj dnes si sadáme s priateľmi, rodinou, alebo len tak, keď chceme byť sami so sebou – k ohňu. Či už k vatre, trampskému ohníku, krbu, peci,  je pre nás sociálnym tmelom, dobíjačom energie, psychoterapeutom, jedinečným umelcom. My rozumieme jemu , on rozumie nám – všetkým.

Naučiť sa oheň ovládať, krotiť a prinútiť ho robiť presne to čo od neho chceme, využiť jeho dobré vlastnosti  a nedovoliť mu to, čo nechceme, čo nás môže ohroziť, dať vyniknúť jeho kráse, dovoliť mu oslovovať ho nás jeho nenapodobniteľnou rečou je poslaním a majstrovstvom kachliarov. Skutočný  kachliar je človek, ktorý rozumie tomu, ako postaviť príbytok ohňu v príbytku človeka tak, aby tieto vlastnosti  ohňa s nami príjemne komunikovali .

Prajem Vám pri výbere Vášho budúceho diela šťastnú ruku a teším sa na spoluprácu.

Kachliar a konateľ  firmy IDEA SUNSHINE s.r.o.
Pavel Benko