Kachľová pec s Hypokaustom a H2O

 

Kachľová pec s hypokaustom v kombinácii s teplovodným výmenníkom

Je to kombinácia systémov – kachľovej pece s ohrevom úžitkovej a kúrenárskej vody. Systém sa používa v dvoch režimoch osobitne.
Je potrebná akumulačná nádrž pre uskladnenie vyrobenej teplej vody.