Tradičná kachľová pec


Je to druh pece využívaný veľmi často za ostatných cca 80 – 100 rokov až do konca 20. Storočia. Využíva stavané ohnisko so spalinovými ťahmi. Spaliny tým že prechádzajú spalinovými ťahmi, ktoré sú priamo tvorené vonkajšou obstavbou – kachľami, odovzdávajú teplo priamo – vedením, cez ich steny. Tým že hrejú „na priamo“ s vysokými teplotami na povrchu – vzniká väčší podiel odovzdávania tepla konvekciou. To zapríčiňuje nerovnomerné ohrievanie celej pece, čím teplota obytného priestoru nie je ideálne rozložená. Vzniká rozdiel medzi teplotami pri podlahe ( tzv. od nôh ) je nižšia a teplotou pod stropom, je oveľa vyššia. Tým je obmedzená tepelná pohoda vo vykurovanom priestore. Napriek tomu sú stále pomerne obľúbené, najmä pre svoje nižšie obstarávacie náklady oproti kachľovým peciam s hypokaustom. Rolu tu zohráva aj slabá vedomosť zákazníckej verejnosti o novších, modernejších systémoch na trhu . Tento druh pecí má kratšiu dobu uloženia tepla a intervaly prikladania sú častejšie.

Tým boli vlastne povedané výhody a nevýhody týchto pecí.