Akumulačno-sálavy krb

Obstavba sa realizuje z materiálov, ktoré vedia svojimi vlastnosťami teplo odsálať do priestoru. Systém tvorí zdroj tepla – krbovú vložku a akumulačnú masu v spalinových ťahoch, ktoré majú schopnosť teplo ukladať a následne ho postupne uvoľňovať pre potrebu vykurovania priestorov. Pre zvýšenie využitia tepelnej energie a komfortu prikladania je vhodné elektronické ovládanie – nie je však podmienkou. Rôznym vytvorením sálavých stien je možné vykurovať aj priľahlé miestnosti. Závisí to od dispozičného riešenia obytného priestoru. Ideálne – riešiť pri projektovaní domu, čo však nie je vždy možné.

Výhody :

  • komfort obsluhy – dlhšie intervaly prikladania – cca 4-5 hod.
  • až  70 – 80 % vyprodukovaného tepla ostáva v interiéri – perfektné využitie paliva a výkonu
  • vytváranie zdravého prostredia rovnomerným ohrievaním interiéru a zamedzením prašnosti
  • životnosť diela pri správnom zaobchádzaní sa meria nie na roky, ale na generácie

Nevýhody :

  • pri nevhodnom dispozičnom riešení obytných priestorov – obmedzené možnosti vykurovať väčší počet miestností

Veľmi vhodné pre trvalo obývané priestory.