Obstavba sa realizuje z materiálov, ktoré vedia vyprodukované teplo krbovou vložkou prepúšťať  odsálaním a zárovň majú aj miernu akumulčnú schopnosť. Možnosť pridania teplovzdušného výmenníka a obmedzeného množstva akumulačnej masy, prípadne zadná stena krbu môže pomocou sálavých materiálov odovzdať teplo do ďalších priestorov za krbom. Možnosť pridania elektronického riadenia horenia , zvyšuje komfort využívania výkonu diela.

Výhody :

  • Čiastočný podiel sálavého tepla
  • Kratší čas začatia odovzdávania tepla ako akumulačné pece
  • Dlhšia doba zotrvačnosti odovzdávania tepla a tým aj intervaly prikladania sa predlžujú
  • Menšia spotreba dreva ako pri teplovzdušných systémoch – lepšie využitie paliva a výkonu
  • Vhodné pre trvalo obývané priestory s nižšou požiadavkou komfortu

Nevýhody :

  • Niektoré boli naznačené aj pri vymenovaní výhod
  • Vyššia obstarávacia cena ako pri teplovzdušných dielach
  • Závislé od vhodnosti dispozičného riešenia vykurovaných priestorov

Vhodné pre trvalo obývané priestory so zníženou požiadavkou na komfort.