Kachľová pec s hypokaustom


Tento systém sa stáva v európe najobľúbenejším a najvyhľadávanejším. Vznik a začiatok jeho používania v primitívnejšej podobe siaha zhruba až 1000 rokov dozadu. Archeológovia zistili, že vlastne celý systém rímskych kúpeľov sa zakladá na hypokaustovom princípa. ( hypokaust – z gréckeho slova – hypokauston – dutinová konštrukcia ) Za zmodernizovanie a dotiahnutie do dnešnej podoby vďačíme Rakúskym kachliarom ( napr. p.Ortner – Loosdorf/Melk ).

Využíva stavané ohnisko s prívodom vzduchu na horenie po celom obvode. Je napojené na spalinové ťahy, ktoré ukladajú ( akumulujú ) obrovský podiel vyrobenej energie a následne ho pomocou hypokaustového typu obstavby rovnomerne, podľa potreby,  uvoľňujú do obytného priestoru.
Princíp odovzdávania tepla je uspôsobený konštrukciou pece cez vzduchovú medzeru, ako medziplášť, ktorá zabezpečuje rovnomerné teploty  povrchu pece , zdola nahor, aj po obvode pece.Tým dosiahneme vynikajúcu zdravú tepelnú pohodu. Použité materiály na špičkovej úrovni, umožňujú zotrvačnosť pece až na 8 – 12 – 24 hodinové prikladacie intervaly, pri rovnomernom využití výkonu – podľa priania. Využitím hypokaustu je možné teplo dostať na poschodie, aj dopriľahlých miestností, všetko podľa dispozičného riešenia obytných priestorov. Riadenie je odporúčané elektronikou – nie je však podmienkou.

Podrobný výklad tejto problematiky je pomerne zložitý a nedá sa vysvetliť pár slovami, preto je nutné všetko osobne konzultovať s kachliarom – odborníkom, ktorý má na to odborné školenia, certifikáty a v neposlednom rade odbornú prax. Celý systém je citlivý na odborné nadimenzovanie a zhotovenie podľa nie jednoduchých prepočtov. Ak je dielo zhotovené ,, tip – top ,, – výsledok je ohromujúci. Dizajnové spracovanie, podľa želania zákazníka je, samozrejme, vôbec nie druhoradé.

Výhody :

 • Zdravé, rovnomerné, sálavé teplo na dlhých infra vlnách
 •  Nevznikajú studené zóny vo vykurovaných priestoroch
 •  Voliteľný výkon
 •  Nízka spotreba paliva
 •  Minimálny odpad
 •  Komfort obsluhy
 •  Vysoká životnosť a spoľahlivosť
 •  Vysoká bezpečnosť
 •  Minimálna údržba – zabezpečená vašim kachliarom
 • Maximálna spokojnosť

Nevýhody :

 • …….?