Teplovzdušný krb


Obstavba sa realizuje z materiálov, ktoré sa považujú skôr za izolanty. Zdroj tepelnej energie – krbová vložka ohrieva studený vzduch z interiéru prisávaný zospodu krbu, následne ho ohrieva na pomerne vysokú teplotu a vyfukuje hornými mriežkami z krbu naspäť do interiéru.
Do krbu sa môže podľa priania pridať teplovzdušný výmenník, ktorý pomáha odovzdať celkový tepelný výkon a taktiež pridané určité množstvo akumulačnej masy pre uloženie a predĺženie zotrvačnosti tepelného výkonu. Obmedzene je možné pridať rozvody tepla do ostatných priľahlých priestorov.

Výhody :

  • Krátky čas od zakúrenia po začiatok odovzdávania tepla do priestoru
  • Nižšia zriaďovacia cena oproti akumulačným stavbám
  • Vhodné pri krátkodobých kúreniach – napr. na rekreačných chalupách a pod.

Nevýhody :

  • prašnosť vytváraná konvekčným ohrevom vzduchu
  • nevyvážená tepelná pohoda v obytných priestoroch
  • väčšia spotreba dreva a tým aj zvýšené náklady na prvádzku
  • nutné časté prikladanie – čo vytvára efekt – kúrim : je teplo – nekúrm : je hneď zima
  • nevhodné do trvale obývaných priestorov kde sa vyžaduje určitý komfort obsluhy
  • tým, že je potreba často prikladať, znižujeme čas životnosti diela

V dnešnej dobe sa tieto diela v trvalo obývaných priestoroch pokladajá za nevhodné.