VECI NIKDY NIE SU TÝM, ČÍM SÚ.

SÚ VŽDY TÝM, ČO SA Z NICH UROBÍ.

VECI NIKDY NIE SU TÝM, ČÍM SÚ.

SÚ VŽDY TÝM, ČO SA Z NICH UROBÍ.